ทางเลือกลงทุน การเป็นนายทุน ขายฝากจำนอง

การลงทุนขายฝาก (การเป็นนายทุนขายฝาก นายทุนจำนอง) คือ การลงทุนประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย และ ต้องไปทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ราชการ (กรมที่ดิน) เท่านั้น และ การลงทุนขายฝาก สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคาร เงินฝากประจำ ได้มากมายหลายเท่าตัว โดยมี อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมาก ไม่เหมือนการปล่อยกู้นอกระบบทั่วไปที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

การลงทุนขายฝาก เปรียบได้กับ โรงรับจำนำ ที่มีคนนำสิ่งของมาจำนำ ทางโรงรับจำนำจะประเมินมูลค่าของสิ่งของนั้น และให้เงินกู้ ผู้กู้จะต้องมาจ่ายดอกเบี้ย และ ไถ่ถอนตามกำหนดระยะเวลา หากผู้กู้ไม่ทำตามสัญญาที่ระบุไว้ โรงรับจำนำก็มีสิทธิยึดสิ่งของนั้นมาขายได้ โดยโรงรับจำนำก็จะได้กำไรจากการขายสิ่งของนั้นอีกทอดหนึ่ง การลงทุนขายฝาก ก็เช่นกัน เป็นการเปลี่ยนสิ่งของนั้น มาเป็น อสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์

ความเสี่ยงของ การรับขายฝาก (ลงทุนขายฝาก, นายทุนขายฝาก แล้วแต่การเรียก) คือ การประเมินมูลค่าทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ นายหน้าขายฝาก หรือ ผู้ขายฝากมาหลอกได้ เช่น วิธีที่ใช้ทั่วไปคือการเอาอสังหาริมทรัพย์ประเมินสูงเกินจริงมาหลอกให้ขายฝาก หรือ นำอสังหาริมทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพมาขายฝาก ทำให้มีโอกาสที่ผู้กู้ไม่มาไถ่ถอนได้สูง วิธีกำจัดความเสี่ยงในการลงทุนขายฝากคือ นักลงทุน นายทุน ต้องดูสำรวจสถานที่ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการไปสำรวจทรัพย์เอง หรือ การหาข้อมูลพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลราคาของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น และจะไม่โดนนายหน้าขายฝากหรือผู้ขายฝากหลอกได้


  • ### เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีการใช้อสังหาริมทรัพย์ มาค้ำประกันเงินกู้ ###
  • ขั้นตอนการทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องไปทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน เท่านั้น
  • *** ผู้ลงทุน มีชื่อหลังโฉนดแต่เพียงผู้เดียว(หลังทำสัญญา) ***
  • ใด้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงกว่า การฝากธนาคาร,พันธบัตรรัฐบาล,หุ้น โดยได้ผลตอบแทนขั้นต่ำร้อยละ 12 ต่อปี

สนใจลงทุน ติดต่อบ้านทำทุน

Call Now Button