ถาม : การทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ตอบ : การทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมาย โดยทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น

 

ถาม : ดอกเบี้ย จำนอง ฝากขาย คิดอย่างไร

ตอบ : ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง

 

ถาม : วิธีการผ่อนชำระ

ตอบ : ชำระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคาร

 

ถาม : ผ่อนชำระเงินต้นได้ไหม และลดดอกเบี้ยด้วยหรือไม่

ตอบ : ผ่อนชำระเงินต้นได้ และลดดอกเบี้ยตามยอดเงินต้น

 

ถาม : ระยะเวลาสัญญาสูงสุดกี่ปี

ตอบ : สัญญาเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี

 

ถาม : ระยะเวลาอนุมัติหลังจากส่งเอกสารครบ

ตอบ : ภายใน 1-2 วัน

 

ถาม : ขั้นตอนในการใถ่ถอน

ตอบ : แจ้งล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ใถ่ถอนใด้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องครบสัญญา

 

ถาม : จำกัดอาชีพผู้กู้หรือไม่ ตรวจสอบหนี้สินไหม

ตอบ : ไม่จำกัดอาชีพผู้กู้ และไม่ต้องตรวจสอบหนี้สิน

 

ถาม : การขายฝาก คืออะไร

ตอบ : เป็นสัญญาการซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นจะเป็นของผู้ ซื้อเช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายทั่วไป แต่มีข้อตกลงกันว่า สามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ขายฝากไม่มาไถ่ทรัพย์สินนั้น กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจะ ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยทันที แปลอย่างเข้าใจง่ายๆคือ เป็นการขายทรัพย์สินนั้น แล้ว เพียงแต่ให้ระยะเวลาในการซื้อคืนเท่านั้นเอง

 

ถาม : ขายฝาก ต่างจากจำนองอย่างไร

ตอบ : “การจํานอง” นั้นถือว่าเป็นการทํานิติกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นการประกันการ ชําระหนี้แก่ผู้รับจํานอง โดยทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจํานองโดย ทันที หากผิดนัดชําระหนี้ ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์ก่อน โดยที่ “การขายฝาก” นั้น จะต่างกันตรงที่กรรมสิทธิ์จะโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่วันแรก ไม่ต้องมีการฟ้องร้อง

 

ถาม : กรณีครบกำหนดสัญญาขายฝากแล้ว สามารถต่อสัญญาได้หรือไม่

ตอบ : หากเจ้าของทรัพย์ ต้องการต่อสัญญา สามารถทําได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อ นัดวันไปต่อสัญญา ณ กรมที่ดิน โดยสามารถต่อสัญญาได้ต่อเนื่องสูงสุด 10 ปี

 

ถาม : เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณา มีอะไรบ้าง

ตอบ : สามารถส่งรูปภาพ โฉนดหน้า/หลัง รูปถ่ายบ้านทั้งภายนอก และภายใน, รูปถนนหน้า บ้าน และวงเงินที่ต้องการผ่านทาง บ้านทำทุน ได้เลย

 

ถาม : กรณีทรัพย์สิน ที่เราไม่รับคือ

ตอบ :

  • เอกสาร ที่ไม่สามารถแสดงกรรมสิทธิ์ได้ เช่น ภบท.
  • ที่ดินตาบอด, ไม่มีทางเข้า-ออก เป็นของตัวเอง
  • ที่ดินอยู่ใต้บริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูง

 

 

Call Now Button