การทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

 • การทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมาย โดยทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น

ดอกเบี้ย จำนอง ฝากขาย คิดอย่างไร

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง ร้อยละ 1 .:: (ขึ้นอยู่กับทำเลของอสังหาริมทรัพย์,วงเงินที่ทำ จำนอง ขายฝาก) ::.

ผ่อนชำระเงินต้นได้ไหม และลดดอกเบี้ยด้วยหรือไม่

 • ผ่อนชำระเงินต้นได้ และลดดอกเบี้ยตามยอดเงินต้น

หลังจากลูกค้าส่งข้อมูลเพื่อประเมินทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์แล้วใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะทราบผลการอนุมัติ

 • ภายใน 1-2 วัน

หากต้องการไถ่ถอนมีขั้นตอนอย่างไร

 • แจ้งล่วงหน้าประมาณ 7 วัน โดยไถ่ถอนได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องครบสัญญา

มีขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สิน หรือต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่

 • ไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินและไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

การขายฝาก คืออะไร

 • เป็นสัญญาการซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากนั้นจะเป็นของผู้ รับซื้อฝาก แต่มีข้อตกลงกันว่า สามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ขายฝากไม่มาไถ่ทรัพย์สินนั้น กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจะ ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยทันที

ขายฝาก ต่างจากจำนองอย่างไร

 • “การจํานอง” นั้นถือว่าเป็นการทํานิติกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นการประกันการ ชําระหนี้แก่ผู้รับจํานอง โดยทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจํานองโดย ทันที หากผิดนัดชําระหนี้ ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์ก่อน โดยที่ “การขายฝาก” นั้น จะต่างกันตรงที่กรรมสิทธิ์จะโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่วันแรก ไม่ต้องมีการฟ้องร้อง

กรณีครบกำหนดสัญญาขายฝากแล้ว สามารถต่อสัญญาได้หรือไม่

 • หากเจ้าของทรัพย์ ต้องการต่อสัญญา สามารถทําได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อ นัดวันไปต่อสัญญา ณ กรมที่ดิน โดยสามารถต่อสัญญาได้ต่อเนื่องสูงสุด 10 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณา มีอะไรบ้าง

 • สามารถส่งรูปภาพ โฉนดหน้า/หลัง รูปถ่ายบ้านทั้งภายนอก และภายใน, รูปถนนหน้าบ้าน และวงเงินที่ต้องการผ่านทาง บ้านทำทุน โดยติดต่อ คุณท้อป 082-2658979 Line ID : @bantumtun ได้โดยตรง

กรณีทรัพย์สิน ที่เราไม่รับคือ

 • เอกสาร ที่ไม่สามารถแสดงกรรมสิทธิ์ได้ เช่น ภบท.
 • ที่ดินตาบอด, ไม่มีทางเข้า-ออก เป็นของตัวเอง
 • ที่ดินอยู่ใต้บริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูง

 

Call Now Button